www.administrator-linux.pl

Mysql ? Nie – teraz czas na Mariadb

Mysql ? Nie – teraz czas na Mariadb

MariaDB – baza danych stworzona przez grupę byłych pracowników MySQL AB, pod przewodnictwem Michaela Wideniusa, współtwórcy MySQL. MariaDB jest w pełni kompatybilną baza danych w porównaniu z MySQL. Większość dystrybucji Limuxa przechodzi na MariaDB ponieważ MySQL jest w tej chwili w rękach ORACLE.

Instalacje na Debianie można dokonać tak:

Dodajemy repozytorium

apt-get install python-software-properties
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
add-apt-repository ‘deb http://mirror.stshosting.co.uk/mariadb/repo/10.0/debian wheezy main'

Przechodzimy do instalacji:

apt-get update
apt-get install mariadb-server

Nie testowałeś tej bazy? Bez obaw ! Działa dokładnie tak samo jak MySQL. Naprawdę warto.